Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi, Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için gereken teknik bilgi, ekipman ve yedek parçaların bulunduğunu gösteren bir belgeyi ifade etmektedir.

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen ürünlerin kullanım ömrü süresince imalatçı, üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu olan montaj, bakım ve onarım hizmetleri hakkındadır.

Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi Kimlere Verilir?

Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılara verilir.

 

Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı

 

servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı-Üsküdar Patent

Servis istasyonları, hizmet verdikleri alan ve malın özelliklerine uygun olarak Bakanlık, TSE veya diğer ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen teknik düzenlemelere veya standartlara uymalıdır. Servis istasyonlarının sayısı, malın özelliği, kullanım amacı ve bölgesel taleplere bağlı olarak belirlenir ve Bakanlıkça sürekli olarak güncellenir.

 

Servis İstasyonlarının Sorumlulukları

 

 • Tüketiciye en yakın servis istasyonu, hizmet vermekle yükümlüdür.
 • Satış sonrası hizmetlerin verilemediği durumda, mal firmaya veya diğer bir servis istasyonuna ulaştırılmalı ve geri gönderilmelidir. Bu durumda, nakliye, posta, kargo veya benzeri ulaşım gideri talep edilemez.
 • Servis istasyonları, servis fişini düzenlemeli ve bir nüshasını tüketiciye vermelidir.
 • Kullanım ömrü süresince bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içinde ise 30 iş gününü geçemez.
 • Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmeti ile ilgili olarak, aynı arızanın bir yıl içinde tekrarlanması durumunda servis ücreti alınmaz. Kullanım kılavuzundaki talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar bu kapsam dışındadır.

 

İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu

 

imalatçı üretici ve ithalatçının sorumluluğu-Üsküdar Patent
 • Servis istasyonları ayrı bir tüzel kişilik olsalar bile, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından sorumludur.
 • Malın özelliğine bağlı olarak satış sonrası hizmetler, malın kullanıldığı bölgelerde de sağlanabilir.
 • Servis istasyonu sayıları belirlenirken her coğrafi bölgede hizmet sunamayan imalatçılar-üreticiler ve/veya ithalatçılar, tüketicilerden herhangi bir ek ücret talep edemezler.

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler

 

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Servis istasyonlarının uygunluk belgesi (TSE veya Bakanlıkça onaylı veya noter tasdikli örneği),
 3. Vekaletname (noter tasdikli).

Daha fazla bilgi ve başvuru işlemleri için lütfen Üsküdar Patent ile iletişime geçiniz.

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Kalite Belgesi Ücretleri