Kaizen nedir?, Japoncadaki kai (değişim) ve zen (daha iyi) kelimelerinin birleşiminden oluşan, sürekli iyileştirme anlamına gelen bir yönetim felsefesidir. Kaizen, küçük ve sürekli iyileştirmelerin birikmesiyle büyük değişimler elde etmeyi amaçlar.

Kaizen’in temel ilkeleri şunlardır:

 • Herkes sorumluluk sahibidir: Kaizen’de, tüm çalışanların sürece dahil olması ve katkıda bulunması beklenir.
 • Küçük değişikliklerle başlayın: Kaizen’de, büyük değişikliklere gitmeden önce küçük ve kolay uygulanabilir değişikliklerle başlanır.
 • Sürekli iyileştirme: Kaizen, bir süreçtir ve sürekli olarak sürdürülmesi gerekir.

Kaizen’in Faydaları

Kaizen’in işletmelere sağladığı faydalar şunlardır:

 • Müşteri memnuniyetinin artması
 • Rekabet gücünün artması
 • İş sürekliliğinin sağlanması
 • Maliyetlerin azaltılması

Üsküdar Patent’ten Kaizen Danışmanlığı

Üsküdar Patent, işletmelere Kaizen danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Üsküdar Patent’in danışmanlık hizmetleri kapsamında, işletmelere aşağıdaki konularda destek sağlanmaktadır:

 • Kaizen felsefesinin ve ilkelerinin anlatılması
 • Kaizen uygulamaları için gerekli altyapının kurulması
 • Kaizen uygulamaları için eğitim ve destek verilmesi

Üsküdar Patent’ten Kaizen Danışmanlığı Almak için Ne Yapmalıyım?

Üsküdar Patent’ten Kaizen danışmanlığı almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Üsküdar Patent’in web sitesini ziyaret edin veya iletişim bilgilerini kullanarak Üsküdar Patent ile iletişime geçin.
 2. Kaizen danışmanlığı talebinde bulunun.
 3. Üsküdar Patent’in uzman ekibi, işletmenizi ziyaret ederek ihtiyaçlarınızı değerlendirir.
 4. Üsküdar Patent, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir danışmanlık planı hazırlar.
 5. Danışmanlık planını onayladıktan sonra, danışmanlık hizmetleri başlar.

Üsküdar Patent, işletmelerin Kaizen felsefesini benimseyerek, sürekli iyileştirmeler yaparak rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Kaizen Nedir?

 

kaizen nedir-Üsküdar Patent

Kaizen nedir: Japoncadaki kai değişim ve zen daha iyi anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşan, sürekli iyileştirme anlamına gelir. Öncelikli amacı üretimdeki süreci küçük ama etkili değişikler ile daha iyi hale getirmektir. Sonuçların daha iyi olabilmesi, proseslerin iyileştirilmesine bağlı olduğu için kaizen, üretimde prosese öncelik tanıyan bir yöntemdir.

Kaizen; teknik araçların, üretimde harcanan zamanın ve maliyetin yavaş ancak devamlı olarak iyileştirilmesi ile gerçekleştirilir. Burada amaç sonuçlardan çok sürecin iyileştirilmesidir. Bu sayede kısa vadede sonuçlarda iyileşme ,uzun vadede ise gelişme elde edilir. Kaizen’de insan unsurunun diğer üretim süreçlerine göre ayrı bir önemi vardır. Bu sebeple öncelik takım çalışmasının işleyişidir.

Bu süreçte üretim ve yönetimde çalışanların tamamının sürece ortak olmaları beklenir.Yeni fikirleri sadece çekirdek takımdan beklemektense, sorunlarla doğrudan temasta olan ve bunları fark edebilen üretimdeki insanları da bu sürece dahil etmek öncelikli hedeftir. Bu sebeple süreçte çalışan her birey Kaizen’den sorumlu ve onun bir parçasıdır. Her kademede çalışanların fikirleri öğrenilir ve bu fikirler sürece yön veren veriler olarak kullanılır.

Sorunları çözüm aşamasında, farklı görevleri bulunan ekipleri oluşturarak sorunlara kökten çözüm bulunması hedeflenir. Burada amaç geçici çözümlerden çok kalıcı çözümlerle sürecin devamlılığını sağlamaktır. Büyük buluşları küçük adımlar ile iyileştirerek geliştirmek Kaizen’in temelinde yatan düşüncedir. Batıda ilerleme büyük buluşlar ve yatırımlarla gerçekleştiği halde Japonya’da bu buluşların küçük iyileştirmeler ile daha verimli hale getirilmesi ve ileriye götürülmesi ile olmuştur. Nagazaki ve Hiroşima’ya atılan atom bombalarından sonra kısa sürede Japonya’nın bugünkü durumuna gelmesinin temelinde bu kalite ve iyileştirme mantığı yatmaktadır.

 

Kaizen Felsefesi

 

Yenilik ile Kaizen birbirini tamamlayan ve gelişimin anahtarı olan unsurlar olmasına rağmen birbirinden farklı kavramlardır. Yenilik, var olan sistemin yerine yenisinin getirilmesi , yani köklü değişikliler ile olur. Kaizen ise mevcut sistemin daha iyi işlemesi için sistem üzerinde yapılan küçük değişikliklerdir. Yenilikler; büyük yatırımlar, yeni teknolojiler ile kısa vadede gelişmeyi sağlarken, Kaizen küçük yatırımlar ve küçük adımlar ile bu yenilikleri daha verimli hale getirip sürekliliğini sağlamaktadır. Kısaca Kaizen yeniliklerin tamamlayıcısıdır.

Kaizen; izlenen yol, konu ve süre farklılıklarına göre iki kısma ayrılırlar. Bunların ilki birey öncelikli çalışmalardan oluşan Kaizen , diğeri ise ekip çalışmasına dayalı Kobetsu Kaizen’dir. Kobetsu Kaizen’de şirketlerdeki büyük kayıpların azaltılmasına yönelik maliyeti düşük getirisi yüksek olan iyileştirmeler hedeflenir. Puko döngüsünün “planla, uygula, kontrol et, önlem al” bu süreçlerde önemi büyüktür.

Planlama adımında kaynaklar tanımlanır ve hedef belirlenir sürecin yol haritası çizilir. Kaizen mevcut sistemde var olan sorunları bir engelden çok gelişimin devamlılığı için gerekli görür ve bunların giderilmesi için küçük değişiklikler yapar. Yapılan bu küçük değişiklikler ile üretim maliyetlerinde büyük azalmalar meydana gelir.Vereceğimiz örnek bu durumu daha net açıklayacaktır.

 

Kaizen Örnekleri

 

kaizen örnekleri-Üsküdar Patent

Amerikan Havayolları, 1987 yılında maliyetleri düşürmek üzere bir çalışma başlatmış ve yapılan inceleme ve gözlemlerin sonucunda First Class yolcularının %80’inin salatada sunulan zeytinlerin hepsini yemediği tespit edilmiştir. Bu sebeple salatalardan bir adet zeytin eksiltmek suretiyle, yıllık 40.000 USD kar elde edilmiştir.

Kaizen üretim devam ettiği sürece süren, devamlılık gerektiren bir uygulamadır. Amacı mevcut sistemin iyileştirilmesi olduğu kadar devamlılığını da sağlamaktır.Bu devamlılığın temelinde ise sistemin yeni buluşlar ile desteklenmesi ve bunların geliştirilmesi yatmaktadır. Üretimde uygulandığında başarılı sonuçlar veren kaizen hayatımızın bir çok alanında da uygulanabilmektedir.

Kaizen Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri için Üsküdar Patent ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Kalite Belgesi Ücretleri