ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı: Çevre, günümüzde hem bireyler hem de işletmeler için giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Dünya genelinde artan çevresel sorumluluklar ve çevre bilincinin yükselmesi, işletmeleri çevreye duyarlı olmaya ve sürdürülebilir uygulamalara yönlendirmiştir. İşte bu noktada ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi devreye girer.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

 

iso 14000 çevre yönetim sistemi-Üsküdar Patent

Çevre Yönetim Sistemi, bir kuruluşun çevresel etkilerini belirlemek, yönetmek ve iyileştirmek için bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır. Bu standart, kuruluşlara çevresel performanslarını sürekli olarak iyileştirmeleri için bir yol sunar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Amaçları Nelerdir?

Çevre Yönetim Sistemi’nin amaçları şunlardır:

 • Çevreye verilen olumsuz etkilerin önlenmesi ve azaltılması
 • Çevre ile ilgili kanun ve düzenlemelere uyum sağlanması
 • Çevre performansının sürekli iyileştirilmesi
 • Çevreye duyarlılığın artırılması

 

ISO 14001 Standardı Nasıl Uygulanır?

 

ISO 14001 standartını uygulamak, işletmeler için belirli bir süreç içerir:

 1. Başlangıç Değerlendirmesi: İlk adım, işletmenin mevcut çevresel uygulamalarını ve etkilerini değerlendirmektir. Bu değerlendirme, işletmenin çevresel etkilerini anlamalarına ve iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olur.

 2. Politika ve Hedeflerin Belirlenmesi: İşletmeler, çevresel politika ve hedefler belirler. Bu politika, çevreyle ilgili taahhütleri içermeli ve işletme genelinde kabul görmelidir.

 3. Planlama: İşletmeler, çevresel riskleri ve fırsatları belirler ve bunlara nasıl yaklaşacaklarını planlarlar. Planlama aynı zamanda yasal gereksinimlerin yerine getirilmesini içerir.

 4. Uygulama ve İşletme Kontrolleri: İşletmeler planlarını uygularlar ve çevresel performanslarını izlerler. Bu aşama, işletmelerin kaynak kullanımını optimize etmelerine ve çevresel etkileri azaltmalarına yardımcı olur.

 5. Değerlendirme: İşletmeler, çevresel performanslarını düzenli olarak değerlendirir ve iyileştirme fırsatlarını araştırırlar. Bu sürekli iyileştirme döngüsü, işletmenin çevresel performansını sürekli olarak artırmasına yardımcı olur.

 6. Denetim ve Sertifikasyon: Bir bağımsız denetçi, işletmenin ISO 14001 gereksinimlerini karşıladığını doğrular. Başarılı bir denetim sonucunda, işletme ISO 14001 sertifikası alır.

 

ISO 14001’in İşletmeye Sağladığı Faydalar

 

çevre yönetim sistemi denetimi-Üsküdar Patent
 • Çevre yönetimini iyileştirerek sürdürülebilirlik sağlar.
 • İşletmenin çevreye olan olumsuz etkilerini azaltır.
 • Yasal uyumluluğu güvence altına alır ve cezaları önler.
 • İşletmenin çevresel performansını izleyerek verimliliği artırır.
 • İşletme itibarını artırır ve çevresel olarak duyarlı müşterilere cazip gelir.
 • Rekabet avantajı sağlar.

Çevre Yönetim Sistemi, işletmelere çevre dostu bir yaklaşım benimsemelerine ve sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olur. Çevre koruma ve işletme başarısı arasındaki dengeyi sağlama konusunda mükemmel bir araçtır.

 

Üsküdar Patent’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmetleri

 

Üsküdar Patent, işletmelerin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurarak çevresel performanslarını iyileştirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Üsküdar Patent’in ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi danışmanlığı hizmetleri, işletmelerin aşağıdaki hedeflere ulaşmasına yardımcı olur:

 • Çevresel performanslarını iyileştirmek
 • Yasal uyumu sağlamak
 • Rekabet güçlerini artırmak
 • Müşteri memnuniyetini artırmak
 • Maliyetleri azaltmak

Üsküdar Patent’in danışmanlık hizmetleri kapsamında, işletmelere aşağıdaki konularda destek sağlanmaktadır:

 • Çevre Yönetim Sistemi standartlarının anlatılması
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin kuruluşa uyarlanması
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi

Üsküdar Patent, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi danışmanlığı konusunda deneyimli ve uzman bir ekiple çalışmaktadır. Üsküdar Patent, işletmelerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir

 

Üsküdar Patent’ten ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı Almak için Ne Yapmalıyım?

 

ts 14001 standartının gelişimi-Üsküdar Patent

Üsküdar Patent’ten Çevre Yönetim Sistemi danışmanlığı almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Üsküdar Patent’in web sitesini ziyaret edin veya iletişim bilgilerini kullanarak Üsküdar Patent ile iletişime geçin.
 2. Çevre Yönetim Sistemi danışmanlığı talebinde bulunun.
 3. Üsküdar Patent’in uzman ekibi, işletmenizi ziyaret ederek ihtiyaçlarınızı değerlendirir.
 4. Üsküdar Patent, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir danışmanlık planı hazırlar.
 5. Danışmanlık planını onayladıktan sonra, danışmanlık hizmetleri başlar.

Çevre Yönetim Sistemi, 5 temel prensibe dayanmaktadır:

 • Önleme: Çevresel etkilerin ortaya çıkmadan önce önlenmesi
 • Yasal uyum: Çevre ile ilgili kanun ve düzenlemelere uyum sağlanması
 • Sürekli iyileştirme: Çevre performansının sürekli olarak iyileştirilmesi
 • Paydaşlarla işbirliği: Çevresel performansı iyileştirmek için paydaşlarla işbirliği yapılması
 • Belgelendirme: ISO 14001 standardına uygunluğun bağımsız bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi

 

Üsküdar Patent İle ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

 

Ekip Oluşumu

 TS EN ISO 14001 Standardının Temini

 Yönetimin Bilgilendirilmesi

 Ekibin Eğitimleri

 Planlama Yapılması

 Yasal Şartların Temini İncelenmesi, Belge ve İzinlerin Alınması

 İlgili Tarafların Görüşleri

 İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

 Politika/Hedef ÇYS Programları

 Dokümanların Hazırlanması

 Tüm Çalışanların Bilgilendirilmesi

 Uygulama Kontrol İletişim

 İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF’ lerin Uygulanması

 Veri Analizi

 Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası

 Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi ve Başvuru

 Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)

 Gözden Geçirme ve Revizyonlar

 Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

 Belgelendirme Aşaması

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Kalite Belgesi Ücretleri