Tasarım Tescil İptal Koşulları; Tasarım tescili iptal edilmek istendiğinde, tasarımın tescilli olma şartlarını taşımadığının iddia edilmesi gerekir. Tescilli bir tasarımın iptal edilmesi, tasarım sahibinin bu korumadan yararlanma hakkını kaybetmesi anlamına gelir. 

Tasarım tescili, bir ürünün şeklini, renklerini, dokularını, malzemesini ve diğer görünüm özelliklerini içeren tasarımın yasal koruma altına alınmasıdır. Tasarım tescili ile tasarım sahibi, tasarımının çoğaltılması, satılması, ithal edilmesi, piyasaya sürülmesi gibi faaliyetler bakımından üçüncü kişilere karşı koruma altına alınır.

 

Tescilli Bir Tasarım İptal Koşulları Şunlardır

 

tasarım tescil iptal koşulları-Üsküdar Patent
  • Tasarım, yenilik şartını taşımamaktadır. Bir tasarımın yenilik şartını taşıması için, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması gerekir.
  • Tasarım, ayırt edicilik şartını taşımamaktadır. Bir tasarımın ayırt edicilik şartını taşıması için, bilgilenmiş bir kullanıcı üzerinde genel bir izlenim bırakması gerekir.
  • Tasarım, teknik fonksiyonun zorunluluğu veya mekanik zorunluluk nedeniyle koruma kapsamı dışında kalmaktadır.
  • Tasarım, kamu düzeni veya genel ahlaka aykırıdır.

Tasarım tescili iptal edilmesi için yapılacak başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu‘na yapılır. İptal başvurusu, tescilli tasarımın Resmi Tasarım Bülteni’nde yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yapılabilir. Bu süre içinde yapılan başvurular, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, tasarımın iptal edilmesine karar verilirse, bu karar taraflara tebliğ edilir. Taraflar, Kurul kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir.

Tasarım tescili iptal edilmesi, tasarım sahibinin tasarım hakkına ilişkin tüm haklarını ortadan kaldırır. İptal kararının kesinleşmesinden sonra, tasarım sahibi, tasarımının çoğaltılması, satılması, ithal edilmesi, piyasaya sürülmesi gibi faaliyetler bakımından üçüncü kişilere karşı koruma altına alınamaz.

Üsküdar Patent İle Tasarım Tescil İtirazlar Ve Gerekçeler 

 

tasarım tescil itirazlar ve gerekçeler-Üsküdar Patent

 

Küçük Ayrıntılar

İtiraza konu tasarımın yeniliği ve ayırt edici niteliği incelenirken, küçük ayrıntı olarak nitelenebilecek görünüm özellikleri göz ardı edilir. Örneğin, tasarım görünümünde yer alan ancak algılanamayacak kadar küçük boyuttaki bir etiket küçük ayrıntı olarak kabul edilebilir.

Özelliklerin Değerlendirilmesi

İtiraza konu tasarımın ayırt edici niteliği değerlendirilirken, genel izlenimi etkileyen unsurların etki derecesi göz önünde bulundurulmalıdır.

İki tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenimi yaratıp yaratmadığının belirlenmesinde, tasarımlar için öngörülen ortak özelliklere daha az ağırlık verilir. Örneğin arabalara yönelik iki tasarım, sırf her ikisi de dört tekerleğe, farlara, kırmızı arka ışıklara, ön cama, yan ve arka camlara vs. sahip olduğu için aynı genel izlenimi yaratmaz. Bilgilenmiş kullanıcı bu ortak özellikleri göz ardı edecek ve normdan farklı olan özelliklere odaklanmaktadır.

Değerlendirilecek Unsurlar

Bir tasarımın genel izlenimini değerlendirirken, göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus, görsel anlatım ile yansıtılamayan ancak tasarımın bir bileşeni durumundaki ürüne ait unsurlar dikkate alınmaktadır. Örneğin, görsel anlatım ile açıklanması mümkün olmayan tüylü kumaş dokusu gibi ürüne ait fiziksel özelliklerin de tasarıma kattığı değerler göz ardı edilmemektedir.

Bilgilenmiş Kullanıcı

Bilgilenmiş kullanıcı, ürünü kullanmamış olsa dahi ürün kataloglarına başvurarak, ilgili mağazaları ziyaret ederek, internetten bilgi indirerek vs gibi yollarla ürün hakkında bilgi edinen bir şahıstır. Bilgilenmiş kullanıcı her zaman teknik olarak deneyimli olmayabilir. Bu sebeplerle bilgilenmiş kullanıcı ürünün özellikle teknik ayrıntılarına dikkat etmeyecektir.

Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü

İtiraz konusu tasarımın uygulandığı ürünün işlevi, tasarımcının seçenek özgürlüğünü etkiler ve dolayısıyla göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bilgilenmiş kullanıcı ilgisini, her zaman bu işleve bağlı görünüm özelliklerine yoğunlaştırır.

Tasarımcının, teknik kısıtlar nedeniyle tasarımın geliştirilmesinde kısıtlı serbestliğe sahip olması halinde, tasarıma eklenen küçük görünüm farklılıkları dahi koruma şartlarını taşıyan yeni ve ayırt edici bir tasarımın oluşması için yeterli olabilir.

Teknik Fonksiyon

Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır

Bir ürün farklı görünüm özellikleri ile teknik fonksiyonunu etkilemeksizin tasarlanabiliyorsa, bu durumda ürünün sahip olduğu tasarımın görünüm özelliklerinin teknik fonksiyonun zorunluluğu kıldığı görünüm özellikleri olarak kabul edilmesi mümkün değildir

Mekanik Zorunluluk

Her iki ürününün de işlevini yerine getirebilmesi için tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışına alınır.

Hak Sahipliği

Mahkeme kararına istinaden hak sahibi olmadığı ispatlanmış tescilli tasarım sahibinin tescili iptal edilir..

Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kimin tasarım hakkına sahip olduğunu belirleme yetkisi yoktur. Bu yetki mahkemeye aittir.

Kamu Düzeni Ve Genel Ahlak

Tasarım Tescilin İptali , Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine  göre, bir tasarım kamu düzeni veya genel ahlak ilkelerine aykırı olamaz. Bu gerekçeyle yapılmış bir itiraz başvurusu, halkın kamu düzeni veya genel ahlak ilkeleri konusunda sahip olduğu anlayışıyla çerçevesinde incelenmelidir. Örneğin, ırkçı mesajlar ya da imgeler veya Nazi sembollerini içeren tasarımlar bu kapsamda değerlendirilebilecekken, estetik değerler taşımayan veya yeniliği haiz olmayan tasarımların bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Tasarım işlem Ücretleri

Tekli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺6.500,00.Şu andaki fiyat: ₺2.750,00.

Beşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺6.633,33.

Onlu Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺20.000,00.Şu andaki fiyat: ₺10.133,33.

Yirmibeşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺40.000,00.Şu andaki fiyat: ₺19.633,33.

Bir yanıt yazın