İnovasyon, birçok işletme için büyüme ve rekabet avantajı elde etmenin anahtarıdır. Yeni ürünler, süreçler ve teknolojiler geliştirmek, işletmenizin sürdürülebilirliğini artırabilir. Ancak bu inovasyonları korumak ve ticarileştirmek, zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Patentler, işletmelerin yeni buluşlarını koruma ve değerlendirme konusunda kritik bir rol oynar. Aynı zamanda, birçok ülke tarafından sunulan patent destek ve teşvikleri, inovasyon sürecini daha erişilebilir ve çekici hale getirir

 

TÜBİTAK Patent Destek Programı: İnovasyonunuz İçin Ekstra Güç

 

tübitak patent destek programı-Üsküdar Patent

İnovasyon ve patentler, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve rekabetçiliği için hayati öneme sahiptir. Türkiye’de, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), inovasyonun desteklenmesi ve patent alımını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Patent Destek Programı’nı başlatmıştır. Bu program, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve uluslararası patent ofislerine yapılan başvuruları finanse etmeyi ve bu başvuruların değerlendirilmesini kolaylaştırmayı amaçlar.

TÜBİTAK Patent Destek Programı Nedir?

TÜBİTAK Patent Destek Programı, TÜRKPATENT, Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japonya Patent Ofisi (JPO) ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) gibi ulusal ve uluslararası patent ofislerine yapılan başvuruları destekler. Programın hedefi, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısını artırmak ve hem bireyleri hem de şirketleri patent başvurusu yapmaya teşvik etmektir.

Destek Kapsamı

TÜBİTAK Patent Destek Programı’nın başlıca unsurları şunlardır:

 1. Ulusal Patent Başvuruları İçin:

  • Araştırma Raporu Desteği
  • İnceleme Raporu Desteği
  • Vekil Kullanılan Başvurulara Vekil Desteği
  • Patent alınması durumunda Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil Ödülü
 2. WIPO, EPO, USPTO ve JPO’ya Yapılan Patent Başvuruları İçin:

  • Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği
  • İnceleme Raporu Desteği
  • EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü

Başvuru ve Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK Patent Destek Programı’na TÜRKPATENT, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları başvurabilirler. Ancak, yurtdışında kanuni ve iş merkezi bulunan işletmelerin temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar (kanunla kurulmuş vakıflar hariç), dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri bu program kapsamında destek başvurusu yapamazlar.

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler. Ayrıca, Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödülleri sadece gerçek kişiler, üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler tarafından talep edilebilir.

TÜBİTAK Patent Destek Programı, TÜRKPATENT ve uluslararası patent ofislerine yapılan başvuruları destekleyerek inovasyonun önündeki engelleri aşmanıza yardımcı olabilir. Türkiye’de inovasyon ve patent kültürünü geliştirmeye yönelik bu program, yeni buluşlarınızı korumanız ve ticarileştirmeniz için önemli bir adım olabilir.

TÜBİTAK Patent Destek Programı ve desteklerin ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru süreçlerini öğrenmek için TÜBİTAK’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynaklar:

 • TÜBİTAK Resmi Web Sitesi
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Resmi Web Sitesi
 • Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) Resmi Web Sitesi
 • Avrupa Patent Ofisi (EPO) Resmi Web Sitesi
 • Japonya Patent Ofisi (JPO) Resmi Web Sitesi
 • Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Resmi Web Sitesi

 

KOSGEB Patent Destek Programı: Yenilikçi İşletmelere Yolculuk

 

kosgeb patent destek programı-Üsküdar Patent

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), bir ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Yenilikçi ve teknolojiye dayalı çözümler üretebilen KOBİ’ler, ekonominin büyümesine ve gelişmesine büyük katkı sağlarlar. Türkiye’de KOBİ’leri desteklemek ve bu işletmelerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), bir dizi destek programı yürütmektedir. Bu programlardan biri de “KOSGEB Patent Destek Programı”dır.

Programın Amaçları

KOSGEB Patent Destek Programı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’leri ve girişimcileri desteklemeyi amaçlar. Programın öne çıkan amaçları şunlardır:

 1. Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi.

 2. Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) çalışmalarının teşvik edilmesi.

 3. İnovasyon (yenilik) faaliyetlerinin desteklenmesi.

 4. Endüstriyel uygulama projelerinin gerçekleştirilmesinin teşviki.

Programın Kapsamı

KOSGEB Patent Destek Programı, KOBİ’ler ve girişimcilere yöneliktir. Programın temel unsurları şunlardır:

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Projeleri: Program, Ar-Ge projelerini destekler. Bu projeler, bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hedefleyen yaratıcı çalışmaları kapsar. Yeni süreçler, sistemler, ürünler veya çevre dostu tasarımlar bu projelerin odak noktasındadır.

Endüstriyel Uygulama: Ar-Ge ve inovasyon projelerinin başarıyla tamamlanması veya patent alınması sonucu yeni ürünlerin üretilmesi, kalitelerinin artırılması veya yeni tekniklerin uygulanmasına yönelik destek sunulur.

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz Destek: Program, işletmelere geri ödeme koşuluyla veya geri tahsil edilmemek üzere destek sunar. Destek türü, projenin niteliklerine ve işletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir.

Başlangıç Sermayesi Desteği: İşletme kurmak isteyen girişimcilere başlangıç sermayesi sağlama amacıyla özel bir destek sunulur.

Başvuru ve Değerlendirme

KOSGEB Patent Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen işletmeler ve girişimciler, ilgili KOSGEB birimine proje başvurusu yapmalıdır. Başvuru kabul edildikten sonra, proje bilgi, belge ve şekil açısından incelenir ve bir değerlendirme kuruluna sunulur. Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya düzeltmeler isteyebilir.

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Patent İşlem Ücretleri

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.575,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.550,00.