Tasarım Nedir; Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun (SMK) 55(1) Madde hükmünce; ürünün bütünü veya  herhangi bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüne tasarım denir. Kısaca, tasarım iki boyutlu veya üç boyutlu ürünlerin bütünü veya parçasıyla ilgili görünüm olarak tarif edilmektedir. 

Tasarım tanımı kapsamına girmeyen çok az özellik bulunmaktadır. Ürünlerin görünümüyle ilgisi olmayan koku, ses, tat gibi grafiksel olarak belirtilemeyen özellikler ile ürünlerin işlevleri tasarım tanımı kapsamına girmemektedir.

Ayrıca, standart siyah-beyaz karakterler kullanılarak oluşturulan sözcük dizileri de tasarım olarak kabul edilmez. Ancak, sözcük dizileri şekilsel unsur veya farklı karakterler içeriyorsa logo/grafik sembol veya desen olarak korunabilir.

Üsküdar Patent Yurtdışı Tasarım başvuruları için Yurtdışı Tasarım Tescil başlıklı yazımızı incelemesini öneriyoruz.


Her biri yeni bir fikir ürünü olan bu tasarımların yasal bir zeminde koruma altına alınması sahibine önemli kazanımlar sağlamaktadır. 

Tasarım tescil yoluyla elde edilen koruma ile  tasarım hakkı, sahibine bilgisi, izni ve rızası olmaksızın başkaları tarafından tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı verdiğinden, hem yapılan yatırımların hem de markalaşmaya katkısı  nedeniyle  geri dönüşümü oldukça değerli olmaktadır. 

Aksi takdirde,  büyük emek ve maliyetler geliştirilen özgün ve yeni tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve bu nedenden ötürü tasarım sahipleri ticari anlamda büyük kayıplara uğrayacaktır. 

Üsküdar Patent ‘ in detaylı açıkladığı  Tasarım Tescil sayfamızı, oldukça yararlı olabilecek Tasarım Tescil Sorgulama ve Tasarım Tescil Ücretleri sayfalarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.


Tasarımlar sadece Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Tasarımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve  tasarımların korunmasına ilişkin başvuru ve tescil işlemlerini 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütmektedir.

Üsküdar Patent iştiraki olduğu, Türk Patent ve Marka Kurumu vekil firma kaydı olan Etkin Patent aracılığıyla müvekkillere tasarım tescil başvuru ve tescil işlemlerinde hizmet vermektedir.

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Nedir? | Üsküdar Patent

 

endüstri ürünleri tasarımı nedir?-Üsküdar Patent

Endüstri ürünleri tasarımı nedir; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun (SMK) 55/2 madde hükmünce Endüstri ürünü,  bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterler Endüstri ürünleri tasarımı denir.

Ürün, endüstriyel tasarım uygulanabilecek her türlü nesneyi kapsayacak şekilde geniş tanımlanmıştır. Endüstriyel tasarıma konu ürünün gerçekten üretilip üretilemeyeceği, kullanılıp kullanılamayacağı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmemektedir.

Yukarıdaki endüstriyel ürün tanımında da belirtildiği üzere endüstriyel yolla veya elle üretilmeyen nesneler tasarım korumasından faydalanamaz. Bitki, çiçek ve meyve gibi canlı organizmaların doğal ortamındaki görünümünü açıklayan tasarımların biçimleri, farklı olsa da elle veya endüstriyel işlem sonucu üretildiği ortaya konulmaz ise reddedilir. Örneğin; doğal ortamında oluşan ağaç kökü ile kare biçimindeki karpuz tasarım tescil ile korunamaz

Ancak; canlı organizmaların şekillerinden esinlenerek yapılan yapay tasarımlar, tescil edilebilir  Bu tür başvuruların reddedilmemesi için tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün yapay olduğunun tarifnamede belirtilerek, görsel özelliklerinin açıklanması ve uygun Locarno Sınıfının belirtilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, tek başlarına belirli bir katı şekle sahip olan ancak toplandıklarında belirli bir şekli bulunmayan toz veya granül yığınları da ürün olarak kabul edilmemektedir. Ancak, toplandıklarında kesme şeker gibi bir belirli bir şekil oluşturulduğu takdirde, bu hali ürün olarak değerlendirilir. 

 

Mimari Tasarım Nedir? | Üsküdar Patent

 

mimari tasarım nedir?-Üsküdar Patent

Mimari tasarım nedir? insan ihtiyaçlarını karşılayan yapılar, mekanlar, eşyalar, yollar, bitkiler ve ağaçlar dahil belli bir kural, estetik ve fonksiyonel algısına dayanılarak yeniden tasarlanmasına Mimari tasarım  denir.

Başta mimar ve mühendisler olmak üzere farklı bir takım meslekteki kişiler mimari tasarım işlerinde yer alabilir.

Mimari tasarımlar çok geniş bir alanda uygulanmaktadır. Mimari tasarım örneğin bir mutfak, mekan, dükkan, bina vb. iç mekan veya bu mekanlarda kullanılan her bir ürünün tek tek tasarlayabileceği gibi bunları belli bir kural ve düzen ile tüm şeklini de tasarlayabilir. Yine, örneğin bir site, mahalle, cadde, sokak ve benzeri mekanlardaki yeşil alan, ağaçlar dahil yine belli bir düzen, kural, işlevsel ve güzel algısını yansıtabilecek şekilde yeniden tasarlayabilir.

Diğer endüstriyel ürünlerde olduğu gibi mimari tasarımın bütünü veya bu konsept içinde yer alan endüstri ürünlerinin herhangi birisini tasarım tescil yoluyla koruma altına alınabilir.

Büyük bir emek, zaman ve maliyetle geliştirilen mimari tasarımların başkaları tarafından aynı/benzerini engellemek, kopyalanması sonucu özgünlüğünün yitirilmesini engellemek ve en önemlisi bu mimari tasarımların tescili halinde sağlanan koruma hem mimmari tasarımcılara hem de hak sahiplerine önemli ekonomik kazançlar sağlamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Üsküdar Patent danışmanlarından ayrıntılı bilgi, yardım ve destek alabilirsiniz.

 

Grafik Tasarım Nedir? | Üsküdar Patent

 

grafik tasarım nedir?-Üsküdar Patent

Grafik Tasarım Nedir? (Graphic Design Nedir?), İki veya üç boyutlu geliştirdiği görseller ile bir mesajı veya düşünceyi, metni algılanabilir veya görülebilir bir düzlemde görsel olarak yaratıcı bir şekilde organize edilmesi demektir.

Yani onlarca kelime, metin veya düşünceyi kimi zaman tek bir görsel kimi zaman birden fazla ama bir birini bütünleyen algılanabilir ve anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

Grafik tasarımın en önemli aşaması hikayesini önce metin halinde geliştirmek sonra bu metinlerin bütünü tek veya birden fazla görsel ile kullanıcılar istenilen mesajın iletilmesidir.

Buna en önemli örnek kurum veya markanın logosu gösterilebilir. Sade, kolay algılanabilir ve akılda kalıcı ama aynı zamanda ayırt edici nitelikleri yüksek ve en önemlisi kurum, şirket, işletmenin bütün vaatlerini yansıtan logo tasarımı yaratıcı yetenekler gerektirmektedir.

Grafik tasarımcıların genel yeteneklerinin yanı sıra aldıkları eğitim, bilgi ve deneyim oldukça önemlidir. Belli konularda bilgili ve deneyimli (örneğin moda konusu) olabileceği gibi, önceden çalışmadığı bir alanda gerekli özeni göstererek ayrıntılı araştırma, analiz ve incelemeler sonucunda ortaya çıkaracağı hikayeye uygun görseller de tasarlaması mümkündür.

Grafik tasarımcıların en önemli özelliklerinden birisi de sürekli değişimi takip etmelerinin yanı sıra gelecek öngörüsü üzerinde yeni fikir ve proje geliştirme yetenekleridir.

Nitekim gelecek öngörüsü yüksek grafik tasarımcıların örneğin tasarladığı bir logo uzun seneler kurum veya marka tarafından kullanılır.

Tanınmış bir çok markanın logosu kimisi çok basit veya anlık bir düşünce sonucunda ortaya çıkmış ve halen kullanılıyor olsa da, günümüzde bu pek de mümkün olmayacaktır. Yıllardır reklam ve tanıtım yatırımı yapılan, ve çok bilinen bir logo olması nedeniyle sürekli kullanılıyor olabilir ama günümüzde uzun seneler kullanılabilir bir logo tasarımı geliştirmek o denli kolay olmayabilir. 

 

Web Tasarım Nedir? | Üsküdar Patent

 

web tasarım nedir?-Üsküdar Patent

Web Tasarım Nedir? Belli bir amaç için belli ilke, kural ve düzen ile oluşturulan tasarımların yazılım ve kodlama yoluyla uygulamaya dönüşmesidir.

Her ne kadar web tasarımı, grafik tasarım alanı ile yakın ilişkili bir konu olsa da kendi içerisinde ayrı ve çok geniş bir alanı işgal etmektedir.

Web tasarım, grafik tasarımcılar, yazılımcılar, pazarlamacılar ve idarecilerin ortak fikir ve amaçları yansıtması gerekir.

Dahası özellikle başta Google olmak üzere arama motorlarında marka, ürün, hizmet aramalarında rakiplerden önce listelenmesi de oldukça önemlidir.

Görsel olarak web sayfası çok iyi olabilir ancak başta mobil cihazlarda olmak üzere arama motorların belirlediği ve oldukça önemsediği standartlarda sunulmaması halinde bütün emek, maliyet ve çabalar boşa gidebilir.

Örneğin bir çok web sayfasında renk kontrastı çok önemsemektedir. Ancak arama motorları sayfayı az veya çok görme engelli bir kullanıcının daha net okuyabileceği standartlarda renk kontrastını sıralama için önemli görmektedir.

Dahası görselin parçaları veya bütünün özellikle mobil cihazlarda çok hızlı bir şekilde erişimin olması oldukça önemlidir. Geç yüklenen bir görsel nedeniyle kullanıcılar hemen sayfayı terk ettiği gibi, arama motorları da bu durumda sıralamalarda arkaya sıralara atılır.

Dolayısıyla marka, ürün ve hizmet sunumları yansıtan görsellerin ilettiği mesajlar oldukça önemli olmasının yanı sıra teknik özelliklerinin istenilen standartlara uygun olması gerekir.

Üsküdar Patent ve çözüm ortağı İzmir Web Tasarımın konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri Kurumsal web Tasarım başlıklı yazımızdan inceleyebileceğiniz gibi uzmanlarımızdan yardım ve destek de alabilirsiniz.

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Tasarım işlem Ücretleri

Tekli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺6.500,00.Şu andaki fiyat: ₺2.750,00.

Beşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺6.633,33.

Onlu Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺20.000,00.Şu andaki fiyat: ₺10.133,33.

Yirmibeşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺40.000,00.Şu andaki fiyat: ₺19.633,33.