Üsküdar Patent, Üsküdar ve çevresindeki işletmelere marka tescil konusunda güvenilir ve profesyonel hizmetleri uygun ücretlerle sunmaktadır. Bir işletmenin ürettiği veya ticaretini yaptığı mal veya hizmetlerini diğer benzerlerinden ayırt etmek için kullanılan bir işaretin yasal olarak korunmasına marka tescili denir.

İşletme, markasını başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmaması için marka tescil yoluyla  koruma altına alır.

 

Marka Tescil Neden Önemlidir?

 

Marka tescili, işletmeler için aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Marka değerinin korunması: Marka tescili ile marka, hukuken korunmuş olur. Bu sayede, marka sahibi, markasını başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasına karşı dava açabilir.
 • Marka bilinirliğinin artırılması: Marka tescili, markanın bilinirliğini artırmaya yardımcı olur. Çünkü tescilli bir markanın, tescilli olmayan bir markadan daha güvenilir olduğu düşünülür.
 • Rakiplerden korunma: Marka tescili ile marka sahibi, markasını rakiplerinden koruma altına alır. Bu sayede, rakipleri markayı izinsiz olarak kullanamaz.
 • Pazarlama faaliyetlerinin kolaylaştırılması: Marka tescili, pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırır. Çünkü tescilli bir markayı kullanan işletmeler, markalarını daha kolay bir şekilde tanıtabilir ve pazarlayabilir.

 

Üsküdar Patent ile Marka Tescil Nasıl Yapılır?

 

marka tescil belgesi nedir ve nasıl alınır-Üsküdar Patent

Üsküdar Patent, marka tescili başvurusunu sizin adınıza gerçekleştirir. Başvuru süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Marka araştırması: Üsküdar Patent, markanızın tescil edilebilir olup olmadığını, tescil sürecinde veya tescil sonrası olası riskler bakımından  (dava vb.)  araştırır. Sorun varsa yenilikçi çözümler üreterek tescil kriteri kazandırır ve bunu başvuru sahibine raporlar.
 2. Başvuru için onay alınması: Marka araştırması sonucunda tescil edilebilir olduğu belirlenen marka için onayınız da alınarak başvuru yapılır.
 3. Marka tescil ücretinin ödenmesi: Marka tescili için gerekli ücretler ödenir.
 4. Marka tescil başvurusunun yapılması: Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu‘na yapılır.
 5. Marka tescil başvurusunun sonuçlandırılması: İtirazlar olmasa takriben 5-6 ay içinde tescil belgesi gönderilir. İtirazlar olması halinde bunların sonuçlanmasından sonra tescil veya red kararı kesinleşir.

Üsküdar Patent ile Marka Tescil Avantajları

Marka tescili yaptırmanın avantajları şunlardır:

 • Profesyonel destek: Üsküdar Patent, marka tescili konusunda uzman kadrosu ile işletmelere profesyonel destek sunmaktadır.
 • Hızlı sonuç: Üsküdar Patent, marka tescili başvurusunu hızlı bir şekilde sonuçlandırır.
 • Uygun fiyat: Üsküdar Patent, marka tescili için uygun fiyatlar sunmaktadır.

Üsküdar Patent ile Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler

Marka tescili başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Vekaletname (noter tastiği gerekmez. E-posta yoluyla gönderebilirsiniz.
 • Markanın görseli (logo)
  (Logo yoksa kelime markası olarak başvuru yapılır.)
 • Başvuru yapılacak marka tescil sınıf listesi
  ( mal/hizmetlerin belirlenmesi konusunda uzmanlarımızdan ücretsiz yardım alabilirsiniz)
 • Başvuru sahibi Şirketse vergi levhası, şahıs ise kimlik bilgileri
 • Başvuru sahibinin adres bilgisi

Üsküdar Patent ile Marka Tescili Süresi

Marka tescili başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenir ve yaklaşık 6 ay içinde sonuçlandırılır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, markaya 10 yıllık bir koruma ve marka tescil belgesi verilir. Bu süre, 10 yıllık aralıklarla yenilenebilir.

Marka Tescili RED gerekçeleri

Marka tescili, aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

 • Markanın ayırt edici özelliği bulunmaması
 • Markanın kamunun düzenine veya genel ahlaka aykırı olması
 • Markanın önceden tescil edilmiş bir markayla benzer olması
 • Kötüniyetli marka başvurusu yapılmış olması
 • Tescilsiz de olsa üçüncü tarafların eskiye dayalı kullanım nedeniyle öncelik ve üstünlük hakların olması

Sonuç olarak, Üsküdar Patent, Üsküdar ve çevresindeki işletmelere marka tescili konusunda güvenilir ve profesyonel hizmet sunmaktadır. Marka tescili yaptırmak isteyen işletmeler, Üsküdar Patent’e başvurarak markalarını güvence altına alabilirler.

 

Üsküdar Patent ile Logo Tescili

 

bir işletmenin kimliğini yansıtan ve onu diğer işletmelerden ayıran görsel logo işarettir. Logonun yasal olarak korunmasını Logo tescili, sağlamaktadır. İşletme, logosunu başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmaması için tescil yoluyla koruma altına alır.

Logo Tescili Neden Önemlidir?

İşletmeler için Logo tescili aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Logo değerinin korunması: Logo tescili ile logo, hukuken korunmuş olur. Bu sayede, logo sahibi, logosunu başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasına karşı dava açabilir.
 • Marka bilinirliğinin artırılması: Logo tescili, logonun bilinirliğini artırmaya yardımcı olur. Çünkü tescilli bir logonun, tescilli olmayan bir logodan daha güvenilir olduğu düşünülür.
 • Rakiplerden korunma: Logo tescili ile logo sahibi, logosunu rakiplerinden koruma altına alır. Bu sayede, rakipleri logoyu izinsiz olarak kullanamaz.
 • Pazarlama faaliyetlerinin kolaylaştırılması: Logo tescili, pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırır. Çünkü tescilli bir logoyu kullanan işletmeler, logolarını daha kolay bir şekilde tanıtabilir ve pazarlayabilir.

Üsküdar Patent ile Logo Tescili Nasıl Yapılır?

Üsküdar Patent, logo tescili başvurusunu sizin adınıza gerçekleştirir. Başvuru süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Logo araştırması: Üsküdar Patent, logonuzun tescil edilebilir olup olmadığını araştırır. (logo üzerindeki ifadeler araştırılır. Görsel olarak kısmen araştırma yapılıyor olsa da  henüz ayrıntılı inceleme olanağı bulunmamaktadır.)
 2. Başvuru için onay alınması: Logo araştırması sonucunda tescil edilebilir olduğu belirlenen logo için onayınız alınarak başvuru  yapılır.
 3. Logo tescil ücretinin ödenmesi: Logo tescili için gerekli ücretler ödenir.
 4. Logo tescil başvurusunun yapılması: Logo tescil başvurusu TÜRKPATENT‘ e yapılır.
 5. Logo tescil başvurusunun sonuçlandırılması: İtirazların değerlendirilmesi sonucunda logo tescil başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır.

Üsküdar Patent ile Logo Tescili Avantajları

Tescili yaptırmanın avantajları şunlardır:

 • Profesyonel destek: Üsküdar Patent, logo tescili konusunda uzman kadrosu ile işletmelere profesyonel destek sunmaktadır.
 • Hızlı sonuç: Üsküdar Patent, logo tescili başvurusunu hızlı bir şekilde sonuçlandırır.
 • Uygun fiyat: Üsküdar Patent, logo tescili için uygun fiyatlar sunmaktadır.

Logo Tescili Süresi

Logo tescili başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenir ve yaklaşık 6 ay içinde sonuçlandırılır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, logoya 10 yıllık bir koruma süresi ve tescil belgesi verilir. Bu süre, 10 yıllık aralıklarla yenilenebilir.

Sonuç olarak, Üsküdar Patent, Üsküdar ve çevresindeki işletmelere logo tescili konusunda güvenilir ve profesyonel hizmet sunmaktadır. Logo tescili yaptırmak isteyen işletmeler, Üsküdar Patent’e başvurarak logolarını güvence altına alabilirler.

 

Üsküdar Patent ile “tr” ve “com.tr” alan adları tescil ve itirazları

 

com.tr için marka tescili-Üsküdar Patent
com.tr için marka tescili-Üsküdar Patent

Konusunda uzman Üsküdar Patent danışmanları “tr” ve ” com tr”  alan adı tahsis ve özellikle itiraz işlemlerinde yenilikçi çözümler üretmektedir. Her ne kadar “tr” ve “com tr”  alan adı tahsislerinde marka tescil belge şartı kalkmış olsa da, başkası adına önceden marka tescilin olması halinde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir.

Dolayısıyla önemli olan”tr” ve “com tr” alan adının tahsis değil, tahsis, kullanım ve adınıza tescil şartlarına uygunluğunun mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

Üsküdar Patent olarak, her ne kadar belge şartı olmasa dahi tahsis işlemleri öncesi mutlaka ayrıntılı marka araştırma ve inceleme yapılmasını önermektedir. Kural olarak Ticaret unvanlarının tescili olması nedeniyle olduğu gibi kullanılması şart ve koşuluyla bir başkasının marka haklarına tecavüz niteliğinde olmadığı kabul edilmektedir. 

Üsküdar Patent olarak marka tescili olsun olmasın, com tr tescillerini ayrıntılı incelemekte ve risk ve çözümleri yazılı olarak raporlamaktadır. Ayrıntılı bilgi ve com tr tescili için Üsküdar Patent marka vekil ve uzmanlarından yardım ve destek alabilirsiniz.

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Marka İşlem Ücretleri

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.854,17.

Marka Tescil Yenileme Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.500,00.Şu andaki fiyat: ₺5.470,83.

Marka Devir Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.858,33.