Faydalı model başvuruları, yeni ve yaratıcı fikirlerin korunması için önemli bir adımdır. Ancak bu süreç, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yönetilen ve belirli adımları içeren karmaşık bir süreçtir. Üsküdar Patent olarak, size faydalı model başvurusu ve tescil işlemlerini ayrıntılı bir şekilde açıklamak ve yol göstermek için buradayız.

Faydalı Model Nedir

 

faydalı model nedir?-Üsküdar Patent

Öncelikle, faydalı modelin ne olduğunu anlayalım. Faydalı model, yeni ve sanayide uygulanabilir bir çözüm sunan bir buluştur. Bir faydalı model belgesi, buluşunuzu korur ve size belirli haklar sağlar. Faydalı model belgesi, bir buluşun teknik özelliklerini ve avantajlarını tanımlayan resmi bir belgedir.

Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir: 

 

 PATENTFAYDALI MODEL
Yenilik✔ Bakılır✔ Bakılır
Buluş Basamağı✔ Bakılır✔ Bakılmaz
Sanayiye Uygulanabilirlik✔ Bakılır✔ Bakılır
Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler✔ Korunur✔ Korunmaz
Eczacılıkla İlgili Maddeler✔ Korunur✔ Korunmaz
Biyoteknolojik Buluşlar✔ Korunur✔ Korunmaz
Kimyasal ve Biyolojik Maddeler✔ Korunur✔ Korunmaz
Araştırma Raporu ✔ Var✔ Var
İnceleme Raporu ✔ Var✔ Yok
Koruma Süresi 20 Yıl10 Yıl

 

Üsküdar Patent İle Faydalı Model Başvuru

 

faydalı model başvuru-Üsküdar Patent

Faydalı model başvurusu, yeni buluşların korunmasını sağlayan bir işlemdir. Bu makalede, faydalı model başvurusu süreçlerini ve aşamalarını detaylı bir şekilde açıklayacağız. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yürütülen bu süreci anlamak, buluşlarınızı koruma altına almanın önemli bir adımıdır.

1. Faydalı Model Başvurusu

İlk adım, faydalı model başvurusunun yapılmasıdır. Bu süreç, çevrimiçi olarak (online) TÜRKPATENT kayıtlarına başvurunun girişiyle başlar. Başvuru unsurlarının tam ve eksiksiz olması önemlidir. Başvuru sahibi, başvurunun tamamlanmasını ve uygunluğunu sağlamalıdır.

2. Şekli İnceleme

Başvuru TÜRKPATENT tarafından şekli olarak incelenir. Şekli inceleme, başvurunun eksiksiz ve kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder. Eğer eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bir bildirim yapılır. Bu bildirimin ardından başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için 2 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikler giderilmezse veya TÜRKPATENT tarafından kabul edilmezse, başvuru reddedilir.

3. Faydalı Model İncelemesi

Şekli inceleme sonucunda eksiklik tespit edilmezse ve gerekli kriterlere uygunsa, başvuru faydalı model incelemesi için kabul edilir. Faydalı model incelemesi, teknik özellikleri, avantajları ve farkları değerlendirir.

4. Araştırma Talebi

Eğer şekli inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, başvuru sahibine araştırma talebinde bulunması için iki ay süre verilir. Araştırma talebi başvuru ile birlikte veya ayrı bir bildirimle yapılabilir. Araştırma ücreti belirlenen süre içinde ödenerek araştırma talebi gerçekleştirilir.

5. Araştırma Raporu

Araştırma raporu, başvurunun yenilik değerlendirmesini yapar ve erişilebilir olan dokümanları belirtir. Bu aşamada, buluşun yeniliği ve uygulanabilirliği değerlendirilir. Faydalı model başvurusu için buluş basamağı kriteri dikkate alınmaz.

6. İtiraz İşlemleri

Araştırma raporu sonrası, başvurunun reddedilmesi veya kabul edilmesine karşı itiraz süreci başlar. Başvuru sahibi, itirazlarını sunmak veya gerekli değişiklikleri yapmak için üç ay süre alır.

7. Faydalı Model Belge Kararı ve Düzenleme Ücreti

Eğer itiraz süreci sonunda değişiklikler kabul edilirse, faydalı model belgesi düzenlenir ve belge düzenleme ücreti ödenir.

8. Belgenin Teslimi

Son aşamada, faydalı model belgesi başvuru sahibine teslim edilir. Bu belge, buluşunuzu resmi olarak korur ve size belirli haklar sağlar.

Faydalı model başvurusu, başlangıçta karmaşık görünebilir, ancak TÜRKPATENT tarafından yönetilen bu aşamaları anlamak, buluşlarınızı koruma altına almanızı sağlayan önemli bir süreçtir. Faydalı model başvuruları profesyonel destek gerektirebilir, bu nedenle uzmanlardan yardım almanız her zaman faydalı olacaktır. Üsküdar Patent olarak, faydalı model başvurularınızda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

 

Üsküdar Patent İle Faydalı Model Yayın ve İtiraz Süreçleri

 

faydalı model yayın ve itirazlar-Üsküdar Patent

Bu makalede, faydalı model başvurularının yayın ve itiraz süreçlerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Faydalı model başvurularının yayın kararından itibaren itiraz süreçlerine kadar olan adımları ve önemli detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

1. Faydalı Model Yayın Kararı

Faydalı model başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayımlanır. Ancak başvuru sahibi, bu süre sona ermeden de başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, başvuru yapılırken faydalı model erkenden yayın talebini yapması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru formunda “erken yayım” seçeneğinin işaretlenmesi veya sonraki süreçte “Erken Yayın Talep Formu” ile talepte bulunulmalıdır. Faydalı model başvuru ücretleri ve diğer resmi ücretler hakkında ayrıntılı bilgilere faydalı model ücretleri başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

2. Araştırma Raporu ve Yayın

Araştırma raporu, faydalı model başvurusu yapılırken de talep edilmişse başvuru yayımı ile birlikte yayımlanır. Ancak rapor, başvurudan sonra hazırlanmışsa, ayrı bir şekilde yayımlanır. Eğer başvurunun özeti veya buluş başlığı değiştirilirse, araştırma raporunun yayımı da bu değişiklikleri içerir.

3. Faydalı Model İtiraz İşlemleri

Araştırma raporu yayımlandıktan sonraki üç ay içinde, başvuru sahibi itiraz etmek ve üçüncü tarafler görüşlerini bildirmek isteyebilir. İtiraz, yazılı olarak ve itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte, bir talep formu ile TÜRKPATENT’e verilir. Ayrıca, başvuru sahibi kendi karşı görüşlerini de bir talep formu ile TÜRKPATENT’e bildirebilir.

TÜRKPATENT, bu itirazları ve görüşleri değerlendirdikten sonra faydalı model verilmesi kararını alır. Eğer değişiklikler gerekiyorsa, başvuru sahibinden bu değişiklikleri yapmasını isteyebilir. Değişiklikler kabul edildiğinde, faydalı model verilir, bu karar ve faydalı model ilan edilir. Eğer değişiklikler yapılmazsa veya kabul edilmezse, başvuru geri çekilmiş sayılır ve bu karar da ilan edilir.

4. İtiraz Sonrası Durum

Faydalı model verildikten sonra,  itiraz usulü işletilemez, yani başvuruya itiraz edilemez. Ancak hükümsüzlük talebi mahkeme yoluyla yapılabilir.

Eğer TÜRKPATENT, başvurunun ve buluşun Sınai Mülkiyet Kanunu’na uygun olmadığına karar verirse, başvuru reddedilir. Bu karar da ilan edilir ve bu karara karşı itiraz edilebilir.

Faydalı model başvurularının yayın ve itiraz süreçleri karmaşık olabilir. Bu nedenle profesyonel bir rehberlik almak önemlidir. Üsküdar Patent olarak, faydalı model başvurularınızın tüm aşamalarında size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Faydalı model başvurusu süreci ve faydalı model hakları hakkında daha fazla bilgi için [web sitemizi](web adresi) ziyaret edebilirsiniz.

 

Üsküdar Patent İle Faydalı Model Belgesi Nedir ve Faydaları Nelerdir?

faydalı model belgesi nedir

faydalı model belgesi nedir

Faydalı Model Belgesi, usulüne uygun bir faydalı model başvurusunun kabul edilmesi ve tescil edilmesi sonucunda verilen önemli bir belgedir. Bu makalede, Faydalı Model Belgesi’nin ne olduğu, nasıl alındığı ve sağladığı avantajlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşacaksınız.

1. Faydalı Model Belgesi Nedir?

Faydalı Model Belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından usulüne uygun olarak yapılmış bir faydalı model başvurusu sonucunda verilen bir belgedir. Faydalı model, yeni ve sanayiye uygulanabilir bir buluşu korumak amacıyla kullanılır. Faydalı Model Belgesi, başvurunun kabul edilmesi ve belirli ücretlerin ödenmesi sonucunda verilir.

2. Faydalı Model Belgesinin Faydaları

Faydalı Model Belgesi, birçok avantaj sunar:

 • Koruma Hakkı: Faydalı Model Belgesi, başvuru sahibine buluşunu belirli bir süre boyunca kullanma hakkı verir. Bu süre, genellikle 10 yıldır. Bu süre içinde buluşun izinsiz kullanılmasını engeller.

 • Hukuki Koruma: Belge sahipleri, faydalı modellerini izinsiz kullanan üçüncü taraflara karşı hukuki yollara başvurabilirler. Bu, buluşunuzu korumak için önemlidir.

 • Rekabet Üstünlüğü: Faydalı Model Belgesi, başvuru sahibine buluşunu kullanma ve geliştirme konusunda rekabet üstünlüğü sağlar. Rakiplerin aynı veya benzer bir buluşu kullanmalarını engelleyebilir.

3. Faydalı Model Belgesi Ücretleri

Faydalı Model Belgesi almak için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler, başvuru işlemleri, tescil ve diğer ilgili hizmetler için geçerlidir. Faydalı model iş ve işlem ücretleri, yıllık sicil kayıt ücretleri ve danışmanlık hizmet ücretleri gibi tüm maliyetleri incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Faydalı Model Belgesi, yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşların korunmasında önemli bir araçtır. Faydalı modelinizin belgelenmesi ve belirli ücretlerin ödenmesi sonucunda elde edilen bu belge, hukuki koruma, rekabet avantajı ve diğer faydalar sağlar. Faydalı Model Belgesi hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru sürecinizi yönlendirmek için Üsküdar Patent ve işbirliği yaptığımız uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Faydalı Model Belgesi’ne sahip olmanın avantajlarını değerlendirmek için hemen harekete geçebilirsiniz.

 

Üsküdar Patent ile Faydalı Model Örnekleri

faydalı model örnekleri-Üsküdar Patent

Faydalı model başvurusunun nasıl hazırlanacağını, buluşun tarifname, istemler, özet ve varsa teknik resimlerin nasıl olması gerektiğini, faydalı model başvuru hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı anlatan  faydalı model örnekleri BURADAN İnceleyebilirsiniz.

Üsküdar Patent, faydalı model başvurusu yapmak isteyenler için örnek başvurular hazırlamıştır. Bu örnekler, başvuru sürecini anlamanıza ve başvurunuzu doğru bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Faydalı Model Örnekleri Nasıl Kullanılır?

Faydalı model örneklerini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Faydalı model örneklerinin bulunduğu sayfaya gidin.
 2. Örnekler arasından, buluşunuza en uygun olanı seçin.
 3. Örneği inceleyerek, başvurunuzu nasıl hazırlamanız gerektiğini öğrenin.
 4. Buluşunuzu örnekteki bilgilere göre tarif edin.
 5. İstemlerinizi, örnekteki istemlere benzer şekilde oluşturun.
 6. Özetinizi, örnekteki özete benzer şekilde yazın.
 7. Teknik resimlerinizi, örnekteki teknik resimlere benzer şekilde çizin.

Faydalı Model Başvurusu İçin Örneklerin Avantajları

Faydalı model örneklerini kullanmak, başvuru sürecini anlamanıza ve başvurunuzu doğru bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Örnekleri kullanarak, aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz:

 • Başvuru sürecini daha iyi anlayabilirsiniz.
 • Başvurunuz için gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
 • Başvurunuz daha hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlanabilir.

Üsküdar Patent’ten Faydalı Model Başvurusu Desteği

Üsküdar Patent, faydalı model başvurusu yapmak isteyenlere uzman danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Uzmanlarımız, başvuru sürecini sizin için yönetebilir ve başvurunuzun başarılı olma şansını artırabilir.

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Patent İşlem Ücretleri

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.575,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.550,00.