Üsküdar Patent, işletmelerin hizmet yeterlilik belgesi almasına yardımcı olarak, işletmelerin satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmasına yardımcı olur.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir?

Hizmet yeterlilik belgesi, bir işletmenin, belirli bir ürün veya hizmet için belirlenen hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Hizmet yeterlilik belgesi, işletmelerin satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Belge almak için, işletmelerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterlere veya standartlara uygunluğunu kanıtlaması gerekir. TSE, farklı iş kolları için farklı kriterler veya standartlar belirlemiştir.

Üsküdar Patent’in Hizmet Yeterlilik Hizmetleri

Üsküdar Patent, işletmelere aşağıdaki hizmetler kapsamında hizmet yeterlilik belgesi almalarına yardımcı olur:

 • Hizmet yeterlilik danışmanlığı: İşletmelere, hizmet yeterlilik belgesinin alınması için gerekli olan süreçler ve uygulamalar hakkında danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Hizmet yeterlilik denetimi: İşletmelerin hizmet yeterlilik kriterlerine veya standartlarına uygunluğunu değerlendirir.

Üsküdar Patent ile Hizmet Yeterlilik Belgesi Almak

Üsküdar Patent ile hizmet yeterlilik belgesi almak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Üsküdar Patent’in web sitesini ziyaret edin veya iletişim bilgilerini kullanarak Üsküdar Patent ile iletişime geçin.
 2. Hizmet yeterlilik danışmanlığı için bir talep formu doldurun.
 3. Üsküdar Patent’in uzman ekibi, işletmenizi ziyaret ederek hizmet yeterlilik  kriterlerine veya standartlarına uygunluğunu değerlendirir.
 4. Üsküdar Patent, işletmenizin hizmet yeterlilik kriterlerine veya standartlarına uygun olduğunu tespit ederse, TSE’ye başvurur.
 5. TSE, işletmenizin hizmet yeterlilik başvurusunu değerlendirir ve uygun bulursa, işletmenize hizmet yeterlilik belgesi verir.

Hizmet yeterlilik , işletmelerin satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı olan önemli bir belgedir. Üsküdar Patent, işletmelere hizmet yeterlilik almalarına yardımcı olarak, işletmelerin rekabet gücünü artırmasına yardımcı olur.

 

Üsküdar Patent’ten Servis Yeri ve Binası Kriterleri

 

hizmetle ilgili hususlar nelerdir-Üsküdar Patent

Üsküdar Patent, işletmelerin mobilya satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmasına yardımcı olmak amacıyla, mobilya servisi yeri ve binası için kriterler belirlemiştir. Bu kriterler, işletmelerin servis hizmetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

(mobilya satış sonrası servis hizmetleri örnek olarak verilmiştir.)

Kriteler

 • Servis yeri: Servis, tercihen aynı meslek grubu için ayrılmış bölgelerde olmalıdır.
 • Servis binası: Servis binası, kolay yanmayan malzemelerden yapılmış olmalıdır.
 • Servis binasının giriş kapısı: Servis giriş kapısı, mobilyaların girebileceği ölçüde olmalıdır.
 • İdari birim: Serviste idari birim bulunmalıdır.
 • Müşteri kabul birimi: Serviste müşteri kabul birimi bulunmalıdır.
 • Konstrüksiyon birimi: Serviste konstrüksiyon birimi bulunmalıdır.
 • Döşeme birimi: Serviste döşeme birimi bulunmalıdır.
 • Dikiş birimi: Serviste dikiş birimi bulunmalıdır.
 • Üst yüzey işlemleri birimi: Serviste üst yüzey işlemleri birimi bulunmalıdır.
 • Tamiratı yapılan mobilyaların bekletildiği mahal: Tamiratı yapılan mobilyaların bekletildiği mahal bulunmalıdır.
 • İşçi dinlenme mahalli: Serviste işçi dinlenme mahalli bulunmalıdır.
 • Wc-lavabo: Serviste wc-lavabo bulunmalıdır.
 • Tercihen duş: Serviste tercihen duş bulunmalıdır.

Üsküdar Patent’in belirlediği servis yeri ve binası kriterleri, işletmelerin mobilya satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu kriterler, işletmelerin servis hizmetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde sunmasına yardımcı olacaktır.

 

 

Üsküdar Patent, işletmelerin mobilya satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmasına yardımcı olmak amacıyla, serviste çalışan personel için kriterler belirlemiştir. Bu kriterler, işletmelerin servis hizmetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kriteler

 • Personel sayısı: Servis hizmetinin imalatçı işletme tarafından verilmesi durumunda, işletme; bayileri de dahil satışı yapılan mobilyaların cins ve sayılarına ilişkin istatistik bilgiler tutmalı ve buna göre belirleyeceği iş hacmini karşılayacak nitelikte ve sayıda personel istihdam etmelidir.
 • Personel eğitimi: Çalışan teknik elemanlar tercihen bu alanda mesleki eğitim görmüş olmalı, servisin kendi iç prensiplerine göre zaman zaman eğitimden geçirilmelidir.
 • Personel özlük durumu: Servis istendiğinde çalışan teknik elemanların kendi personeli olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir.

Üsküdar Patent’in belirlediği serviste çalışan personel kriterleri, işletmelerin mobilya satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu kriterler, işletmelerin servis hizmetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde sunmasına yardımcı olacaktır.

 

Üsküdar Patent’ten Hizmet Belgelendirme

 

hizmet belgelendirme nedir-Üsküdar Patent

Hizmet belgelendirmesi, tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygunluğunu gösteren bir süreçtir. Hizmet belgelendirmesi, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına, rekabet gücünü artırmasına ve kalite güvencesini sağlamasına yardımcı olur.

Hizmet Belgelendirme Süreci

Hizmet belgelendirme süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Başvuru: İşletme, hizmet belgelendirme başvurusunu, akredite bir belgelendirme kuruluşuna yapar.
 2. İnceleme: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin hizmet süreçlerini ve ilgili standartlara veya kriterlere uygunluğunu inceler.
 3. Karar verme: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin hizmetlerinin uygunluğunu değerlendirir ve uygun bulunması durumunda belge verir.
 4. Gözetim: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin hizmet süreçlerinin ve uygunluğunun sürdürülmesini sağlamak için düzenli olarak gözetim yapar.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet belgelendirmesi sonucunda, işletmeye hizmet yeterlilik belgesi verilir. Hizmet yeterlilik belgesi, işletmenin hizmetlerinin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösterir.

Üsküdar Patent’in Hizmet Belgelendirme Hizmetleri

Üsküdar Patent, işletmelerin hizmet belgelendirme ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaktadır. Üsküdar Patent’in hizmet belgelendirme hizmetleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Hizmet belgelendirme danışmanlığı: İşletmelere, hizmet belgelendirme sürecine yönelik danışmanlık hizmetleri sunar.
 • Hizmet belgelendirme denetimi: İşletmelerin hizmet süreçlerinin ve uygunluğunun değerlendirilmesi için denetim hizmetleri sunar.

Hizmet belgelendirmesi, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına, rekabet gücünü artırmasına ve kalite güvencesini sağlamasına yardımcı olan önemli bir süreçtir. Üsküdar Patent, işletmelerin hizmet belgelendirme ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarak, işletmelerin bu sürecini kolaylaştırır.

 

Hizmet Yeterlilik Belgesi Kimler Alabilir?

 

hizmet yeterlilik belgesini kimler alabilir-Üsküdar Patent

Üsküdar Patent, aşağıdaki işletmelerin hizmet yeterlilik belgesi alabileceğini belirtmektedir:

 • 6502 sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Kanunu’na göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar;
 • İhale ile kamu hizmetlerini yapan ve yapmaya talip olan kuruluşlar;
 • Güvenlik riski taşıması nedeniyle yasal zorunluluğu olan kuruluşlar;
 • Sektöründe kendi hizmet kalitesini müşterilerine karşı garanti ve ispat etmek isteyen kuruluşlar.

Üsküdar Patent’in Hizmet Yeterlilik Belgesi Hizmetleri ile Kazanımlar

Üsküdar Patent’in hizmet yeterlilik belgesi hizmetleri ile işletmeler aşağıdaki kazanımlar elde edebilir:

 • Müşteri memnuniyetini artırabilir.
 • Rekabet gücünü artırabilir.
 • İş sürekliliğini sağlayabilir.
 • Maliyetleri azaltabilir.

 

Üsküdar Patent’ten Hizmet Yeterlilik Belgesinin Faydaları

 

hizmet yeterlilik belgesinin yararları nelerdir-Üsküdar Patent

Hizmet yeterlilik , bir işletmenin, belirli bir ürün veya hizmet için belirlenen hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Üsküdar Patent, işletmelerin hizmet yeterlilik belgesi almasına yardımcı olarak, işletmelerin satış sonrası servis hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmasına yardımcı olur.

Hizmet Yeterlilik Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Hizmet yeterlilik aşağıdaki faydaları vardır:

 • İhalelerde avantaj sağlar: Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
 • Müşteri memnuniyetini artırır: Verilen hizmetin kalitesi artar, müşteri memnuniyetinin artmasına sağlar.
 • Rekabet gücünü artırır: Hizmet kalitesinin artması, işletmenin rekabet gücünü artırır.
 • Maliyetleri azaltır: Verilen hizmetin geriye dönük olarak izlenmesi, hataların ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.
 • İş sürekliliğini sağlar: Belgeli kuruluşun alt yapısının tam olması, hizmetin kesintisiz olarak verilmesini sağlar.

 

Üsküdar Patent Çevrimiçi Kalite Belgesi Ücretleri

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]